Cila Makinaları Ve Halı Yıkama Makinaları

Yer yıkama cilalamada da iki ana yöntem vardır. İlk yöntem traverten, mermer vb.gibi kalsiyum karbonat içeren doğal taşlarda uygulanan kristalize cilalama yöntemidir.
Bu işlemin ilk defa uygulaması zor ve uğraş gerektirmesine rağmen dayanıklılığı ve parlaklığı fazla, bakımıda kolaydır. İkinci bir yol ise karo, PVC , çini, linolium, marmelium gibi zeminlerde kullanılan polimer bazlı cilalama uygulamasıdır. Bu cilalar kendiliğinden parladığı için herkes tarafından yapılabilen cilalama şeklidir.

Dayanıklılığı kristalize olan cilaya göre daha azdır. Ancak özellikle PVC esaslı zeminler için bilinen tek cilalama yöntemidir. Her iki tip cila da kaygan olmayan zeminler oluşturur. Cilalama aralığı zeminin üzerindeki yoğunluğa bağlı olduğu için her iki tip yöntem için de ne kadar sık aralıkla cila yapmak gerektiği konusunda bir süre verilemez.Cilalama zemininin parlamasını sağlayarak daha güzel görünmesini ve daha kolay temizlenebilinir olmasını sağlar ve mekanik etkilere karşı dirençli kılar. Sert zemin cilalama ve bakım yöntemleri Bu bölüme kadar bahsettiğimiz konular sert zeminler üzerindeki temizlik işlemlerini anlatmaktaydı. Sert zeminler üzerindeki gevşek ve yapışkan kirlerin oluşturduğu hijyen riski ve estetik rahatsızlık yanısıra, en az bu 2 si kadar önemli bir başka etkiside vardır: Zeminlere zarar vermek! Kirin, zemin ve üzerindeki trafiğin özelliğine ve yoğunluğuna göre kısa ya da uzun zamanda ortaya çıkabilecek Bu zararı başlıca iki ana grupta toplanabilir: a)Gevşek kirlerin, üzerindeki trafiğe ve yoğunluğa bağlı olarak zemini aşındırma sürecini hızlandırması
b)Zeminde değişik yollarla gelen sıvıların zeminin içine sızması veya zemin ile reaksiyona girerek yüzeyde veya daha derinlerde bozulmalara yol açması Zemin koruma işlemlerinin başlıca amacı: a)Aşındırıcı etkileri en aza indirgemek ve sıvıların zeminin içine sızmasını engellemek b)Yüzeyin yapısını değiştirerek daha sert, dayanıklı ve sızmalara karşı daha dirençli hale getirmek c)Yüzeylerde çıplak göz ile farkedilemeyecek boyutlardaki gözenekleri kapatarak kirlerin yerleşmesini engellemek ve temizlik uygulamaları ile kolayca alınmalarını sağlamak d)Zeminin estetik açıdan daha güzel görünmesini sağlamak.Zemin koruma uygulamaları zeminle etkileşimlerine göre ikiye ayrılırlar:
a)Zemin üzerinde bir tabaka oluşturan uygulamalar: Polimer kaplamalar
b)Zemin üzerinde herhangi bir tabaka oluşturmadan, reaksiyona girerek zeminin yapısını değiştiren uygulamalar:Kristalizasyon Polimer Kaplamalar Polimer-yayıcı akrilik asit, akrilik ester ve styreneden meydana gelir. ürünün özelliklerini akrilik ve styrene polimerlerin tipi ve ilişkileri belirler. Akrilik ve styrene polimerler aşağıdaki özelliklere sahiptirler: Akrilik Polimerler-Styrene Polimerler Esnek Sert, kırılması kolay Parlaklığı düşük Parlaklığı yüksek Alkole dirençsiz Alkole dirençli İyi kaplama Kötü kaplama özelliği Sökülmesi kolay Sökülmesi zor Akrilik ve styrene polimerlerin birbirlerine göre avantajlı ve dezavantajlı tarafları vardır. İyi bir zemin kaplama ürününün formüle edilmesi akrilik ve styrene polimerlerin bu özelliklerinin en uygun şekilde bir araya getirilmesiyle oluşur. Polimer kaplama tutunabildiği tüm sert zeminler üzerine uygulanabilir. Bu anlamıyla kendinden parlak fayans, granit gibi zeminlerde iyi bir kaplama elde etmenin zorluğu nedeniyle uygulanması uygun değildir. Bunun dışında PVC, linoleum, vinil, çini/mozaik taş, mermer gibi zeminlerde iyi netice alınır. Polimer kaplama (cilalama), bu iş için üretilmiş olan özel ürünlerin su ile seyreltilmeden, direkt olarak zemine düzgün katlar halinde yayılması ve kurumaya bırakılması şeklinde özetlenebilir. Bu uygulama için ürünü zemine yayacak aparatlara ihtiyaç vardır ve özellikleri aşağıdaki gibidir: Polimer kaplama (cilalama) uygulamasında
uygulama aşağıda açıklandığı gibidir:
a)Cilalanacak bölgedeki taşınabilen eşyalar bölgeden uzaklaştırılmalı, taşınamayanların gerekli yerleri örtülerek korunmalıdır. Kaplanacak alan tüm gevşek ve yapışkan kirlerinden ve daha önce uygulanmış cila artıklarından temizlenmelidir. Yeni cila uygulaması öncesi eski uygulamaların temizlenmesi çok önemlidir. Bu uygulamada bir cila sökücü ürün kullanılmalıdır. Yıkama işleminin ardından zemin mutlaka durulanmalıdır.
Zeminde kalacak olası bir cila sökücü ürün bakiyesi, uygulanacak yeni cilanın performansını olumsuz etkileyecektir.
b)Zemin tamamen kuruyuncaya kadar beklenmelidir. Zemindeki olası bir nemlilik uygulanacak cilanın performansını olumsuz etkileyecektir.
c)Uygulama, tamamen kurumuş alanın en uzak noktasından başlanarak çıkışa doğru yapılmalıdır.
d)ürün bidonu veya bir uygulama kabından zemine uygun miktarda cila dökülmelidir. Bu işlem sırasında her seferde zeminin bir bölümüne işlem yapılmalı yere dökülen cilanın kurumasına meydan verilmemelidir. Sözgelimi, 1-1,5 m genişliğinde paralel şeritler halinde çalışılabilir.
e)Dökülen cila, kurumasına imkan vermeden dengeli bir tabaka halinde zemine yayılmalıdır.
f)Yayılan cila yayılma yönüne dik olarak son bir kez daha taranarak dengeli bir yayılım sağlanmalı ve her noktaya temas garanti edilmelidir. Bu uygulamalar en fazla 1-2 dakika içinde tamamlanmalıdır, aksi halde kurumaya başlayan cilaya yapılacak tüm müdahaleler cila yüzeyinin bozulmasına ve pürüzlü bir kaplama oluşumuna sebeb olacaktır.
g)Bu cila dökme ve yayma uygulama alanın çıkışına doğru, paralel şeritler halinde ve bir önce cilalanan bölge ile arada geçiş izi kalmayacak şekilde devam ettirilmelidir.
h)Tamamen kaplanmış zemin kurumaya bırakılmalıdır ve beklenmelidir. Bu sırada zemin hiçbir şekilde kullanılmamalı, kurumakta olan cilaya müdahale edilmemelidir. Zemindeki cilanın kuruması, ortamın şartlarına bağlı olmak üzere 20 ila 45 dakika arasında değişiklik gösterebilir. Soğuk, nemli ve havasız ortamlarda bu süre uzarken, sıcak, kuru ve havadar ortamlarda kuruma süresi kısalmaktadır. Birinci kat uygulama tamamen astar uygulama görevi görmektedir. Birinci kat ile zeminde istenilen korunma seviyesi yakalanamaz. En az iki, ideal koruma seviyesine ulaşmak için ise üç kat uygulama yapılmalıdır. Takip eden ikinci ve üçüncü kat uygulamalar bir önceki katlar tamamen kurumadan yapılmamalıdır. Son kat işlenininde kurumasından sonra zemin üzerinde sadece hafif etkili hareketler yapılabilir, eşyaların çekilmesi ağır hareketler cilaya zarar verebilir, cilalanan alanın tamamen kullanıma açılabilmesi için en az 2-3 saatin geçmesi gerekir. Cila üzerinde yüzeyin daha dayanıklı olması ve parlak görünmesi için son işlem olarak parlatma yapılmalıdır. Cila ile parlatma tek diskli yer yıkama makinelerine benzeyen, 900-1200 devir/dakika hızla çalışan ve zemine tam baskı uygulamayıp hafif bir temas sağlayan Örneğin Star C43 cila bakım makinelerisiyle ped kullanımı ile yapılır.Kimyasal ürün kullanılmadan yapılan bu parlatma işlemi ile cila yüzeyinde, pedin çok hızlı hareketi ve oluşan ısı yardımı ile bir pürüzsüzleşme ve dayanıklılık artışı sağlanmış olur. Polimer cilalı zeminlerin günlük temizliği ve bakımı Polimer cilalı zeminlerde yapılacak günlük uygulamalarda temel olarak pek bir farklılık yoktur. Gerek gevşek, gerekse yapışkan kirlere müdahale yöntemlerinin tamamı kullanılabilir. Ancak, zemin üzerinde hassas bir kaplamanın olduğu ve güçlü kimyasal ürün ve mekanik etkilerden zarar görebileceği dikkate alınmalıdır. Zaten günlük temizlik işlemlerinde çok güçlü kimyasal ürün ve mekanik etkilere gerek de yoktur. Makine ile yapılacak yıkama işlemlerinde mekanik etkiyi düşük tutmak için ağırlığı düşük pedleri ve temizlik ürünleri kullanmakta fayda vardır. Polimer cila kaplanmış zeminlerde günlük trafiğin etkisi ile aşınma devam eder, ancak, bu kez aşınan zeminin kendisi değil, üzerindeki kaplamadır, tabaka belirli bir miktar aşınmadan sonra koruyuculuk görevini yerine getiremez duruma gelecektir, Bu nedenle cila tabakasının ömrü çok önemlidir. Zemin üzerindeki cila tabakasının uzun ömürlü olması, düzenli temizlik işlemleri yanında bakım uygulamalarına da bağlıdır.